Test ortograficzny

Zapraszam do tekstu i czekam na uwagi 🙂

(więcej…)

Reklamy
Published in: on Grudzień 14, 2007 at 7:52 am  8 Komentarzy  

Wyraz i forma

Fleksja / Odmiennia / Odmiana wyrazów (od łac. flexio = zginanie; niem. Flexion, fr. flexion, ang. inflexion, ros. fleksija):

  • „(…) odmiana wyrazów; zespół form służących do oznaczania stosunków między wyrazami w zdaniu” (Słownik języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego);
  • „Fleksja, odmiana wyrazów; zespół form wyrazowych zróżnicowanych w zależności od funkcj, jakie wyrazy pełnią w zdaniu” (Wielka encyklopedia powszechna PWN).

(więcej…)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:08 am  Dodaj komentarz  

Fleksja a słowotwórstwo

Granica między fleksją a słowotwórstwem nie jest łatwa łatwa, ze względu na trudności w zdefiniowaniu obu.

Według najczęstszych definicji fleksji (formy fleksyjne służą do oznaczania stosunków między wyrazami w zdaniu, czy też różnicują formy w zależności od funkcji pełnionej w zdaniu) granica między fleksją a słowotwórstwem polega na tym, że fleksja obejmuje formy wyrażającerelacje syntetyczn, a słowotwórstwo relacje leksykalne.

Nastarcza to jednak wiele wątpliwości. Można więc ustalić ogólną zasadę fleksji, zbierając to wszystko, co zalicza się do fleksji = fleksja to pojęcie zbiorcze obejmujące deklinację i koniugację.

(więcej…)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:08 am  Dodaj komentarz  

Fleksja a składnia

Granice fleksji wiążą się z jej relacją względem składni.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:08 am  Comments (1)  

Przypadek

Przypadek należy do podstawowych pojęć znacznej części fleksji. Do całej deklinacji oraz sporej części poszerzonej koniugacji – do odmiany imiesłowów odmiennych.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:07 am  Dodaj komentarz  

Osoba

Doroszewski: „osoba (…) forma czasownika użytego jako orzeczenie względem podmiotu – w zależności od tego, czy tym podmiotem jest mówiący (pierwsza o.), adresat wypowiedzi (druga o.), czy też ani mówiący, ani adresat wypowiedzi (trzecia o.).

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:07 am  Dodaj komentarz  

Metody opisu deklinacji

Najczęściej spotykaną metodą opisu deklinacji rzeczowników w gramatyce jest podanie wzorców odmiany, czyli metoda modelowa.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:06 am  Dodaj komentarz  

Mianownik liczby pojedynczej

Formy mianownika liczby pojedynczej występują jako dane formy hasłowe w słownikach. Warto jednak przyjrzeć się tym formom. Między innymi z tego względu, że występują znacznie rzadziej w poszczególnych tekstach niż inne przypadki (łącznie).

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:06 am  Dodaj komentarz  

Dopełniacz liczby pojedynczej

Zasadniczym zróżnicowaniem końcówek jest tu różnicowanie rodzajowe. Rzeczowniki żeńskie mają parę –i, –y, nieżeńskie -a, -u.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:06 am  5 Komentarzy  

Celownik liczby pojedynczej

Także mamy do czynienia ze zróżnicowaniem rodzajowym. Rzeczowniki żeńskie mają parę –i, –y, -e, nieżeńskie -owi, -u.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:05 am  2 Komentarze