Mianownik liczby pojedynczej

Formy mianownika liczby pojedynczej występują jako dane formy hasłowe w słownikach. Warto jednak przyjrzeć się tym formom. Między innymi z tego względu, że występują znacznie rzadziej w poszczególnych tekstach niż inne przypadki (łącznie).

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Reklamy
Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:06 am  Dodaj komentarz  

Dopełniacz liczby pojedynczej

Zasadniczym zróżnicowaniem końcówek jest tu różnicowanie rodzajowe. Rzeczowniki żeńskie mają parę –i, –y, nieżeńskie -a, -u.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:06 am  5 Komentarzy  

Celownik liczby pojedynczej

Także mamy do czynienia ze zróżnicowaniem rodzajowym. Rzeczowniki żeńskie mają parę –i, –y, -e, nieżeńskie -owi, -u.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:05 am  2 Komentarze  

Biernik liczby pojedynczej

Biernik liczby pojedynczej cechuje na ogół zrównanie form z mianownikiem.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:05 am  Comments (1)  

Narzędnik liczby pojedynczej

Znamionami tego przypadka są końcówki –ą dla rzeczowników żeńskich, –em dla nieżeńskich.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:05 am  Comments (1)  

Miejscownik liczby pojedynczej

Miejscownik rzeczowników żeńskich równy jest celownikowi. Rzeczowniki nieżeńskie o tematach zakończonych na spółgłoskę miękką, stwardniałą lub k, g, h mają końcówkę -u.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:04 am  Dodaj komentarz  

Przypadki liczby mnogiej

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:01 am  Dodaj komentarz  

Wołacz

Wołacz należy do kategorii uczuciowej i stoi poza zdaniem.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:01 am  Dodaj komentarz  

Formy osobliwe deklinacji rzeczownikwej

Formy osoblliwe to odchylenia od seryjnych.

Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:01 am  Comments (1)  

Synteza form deklinacji rzeczownikowej

 Na razie zapraszam do fonetyki -)

Published in: on Sierpień 31, 2007 at 8:00 am  Dodaj komentarz